เกี่ยวกับเรา
โรงเรียนกรุงเทพบริการ คอร์สเรียนทำอาหาร

โรงเรียนกรุงเทพบริการสอนทำอาหารไทย-ต่างประเทศ เป็นโรงเรียนเอกชน ที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2541 ตามใบอนุญาตเลขที่ กร. 151/2541 สถานทดสอบฝีมือกรุงเทพบริการ ( Bangkok service testing center ) ได้รับอนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ตามใบอนุญาต ดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางานเลขที่ 001/2541 เปิดทำการทดสอบฝีมือคนหางาน เพื่ออำนวยความสะดวก สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปทำงานที่เกี่ยวข้องกับร้านอาหารในต่างประเทศ เดินทางไปทำงานต่างประเทศ โดยผู้ที่ผ่านการทดสอบจะได้รับใบรับรองการทดสอบฝีมือในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร (กุ๊ก) จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ตั้งอยู่ เลขที่ 300/1 ลาดพร้าวซอย 20 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สอนทำอาหาร เรียนทำอาหาร เพื่อเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
สอนทำอาหาร เรียนทำอาหาร เพื่อเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

การเรียนการสอน อาหารไทย-ญี่ปุ่น

เลือกวันเวลาเรียนเองได้ พร้อมใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ ทดสอบฯอนุมัติใบโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน(กระทรวงแรงงาน) เพื่อใช้ประกอบการขอวีซ่า ในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย การเป็นกุ๊กไม่ใช่เพื่อที่จะประกอบอาหารได้เท่านั้น สิ่งที่สำคัญคือ การพัฒนาเทคนิค และความรู้ โดยเฉพาะการไปทำงานในต่างประเทศ กรุงเทพบริการ สานต่อ ประสบการณ์และความสำเร็จให้คุณได้


รีวิวการเรียน การสอน ทำอาหาร

โดย นักเรียนของโรงเรียนสอนทำอาหาร กรุงเทพบริการ
สอนทำอาหาร เรียนทำอาหาร เพื่อเดินทางไปทำงานต่างประเทศ

เรียนที่นี่!...ได้ทุกอย่างครบจบในที่เดียว

เรียนทำอาหาร จับมือสอนทำอาหารโดย Chef ผู้ชำนาญการ เน้นปฏิบัติ เรียนง่าย เป็นไว สามารถประกอบอาชีพได้ทันที ส่งฝึกงาน ณ สถานประกอบการจริง เดินทางไปทำงานต่างประเทศ

โปรโมชั่น


ทดสอบฝีมือแรงงาน


รายละเอียดการทดสอบ

ตำแหน่งพนักงานประกอบการอาหารทดสอบผ่าน จะได้รับใบรับรองการทดสอบฝีมือ (อนุมัติโดยกรมแรงงาน) เพื่อนำไปยื่นขอวีซ่าประกอบการพิจารณาอนุมัติในการเดินทางไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฏหมาย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

คุณสมบัติ

ไม่เคยต้องโทษ
ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง

หลักฐานในการสมัคร

สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
สำเนาพาสปอร์ต 1 ชุด
รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน)
หนังสือรับรองการทำงาน ในตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
ใบรับรองแพทย์
ค่าธรรมเนียมในการทดสอบ

ติดต่อเรา